gorkusyz sypat

  1. Hiç hili gorkusy bolmadyk, howpsuz, wehimsiz (ýer).

    • Gorkusyz ýer.

  2. Hiç zatdan gorkman, batyrlyk bilen, ätiýaçsyz.

    • Biz hiç zatdan gorkusyz barýardyk.


Duş gelýän formalary
  • gorkusyzlyk