gorkunç sypat

Eýmenç, erbet, aýylganç, elhenç.

  • Emma ertesi waka Sähediň oýlaşyndan-da gorkunç bolup çykdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Şeýle agyr jebirlerden soň menin endamyma bu çişiň ýöremegi gorkunç. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorkunç - gorkunjy.