gorkaklyk

Gorkaga degişli bolan gylyk-häsiýet, batyr dällik, towşan ýüreklik.

  • Gorkaklygyň hem gözüni çykarýarsyň.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorkaklyk - gorkaklygy.