gorag at

[go:rag]

  1. Gorap saklamak üçin edilýän çäre, saklaw.

    • Soňky wagtlarda duşmanlar şol obany gorag astynda saklamaga başlapdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Sen hak zähmetimiň goragyndasyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň öňüne edilýän päsgelçilik.

    • Meýdan- gorag tokaýlaryny ekmek hakyndaky karar.