gopgun gop‧gun

Güýçli galmagal, gykylyk, zenzele, wagyrdy.

 • Olar öz oýunlarynyň gyzgalaňy bilen daş-töwereklerini gopgun tursa-da duýmaýardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Närazylyk, jenjel, gopgun ýene köpeldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olar ownuk-uşak gopgun turuzsalar hem mümkindir. (H. Ysmaýylow, Powestler)


Duş gelýän formalary
 • gopguna
 • gopgundan
 • gopgundy
 • gopgunlaryna
 • gopgunlarynyň
 • gopgunlaryň
 • gopgunly
 • gopgunyna
 • gopgunyndan
 • gopgunyny
 • gopgunyň