gonalga

Gonar ysly ýer, gonmak üçin ýer, düşelge.

  • Uruglar aw we göçme durmuşda ýaşapdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Arçyn han, hasapsyz uçan guş gonalgasyny ýalňyşýandyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)