goltaşmak işlik

Juda ýakyn durmak biri-birine goluň degmek, golun kaklyşyp durmak.

  • Mährijemal nämedir bir zat barasynda ýürekden syzdyryp gürrüň bermek üçin, Wepanyň sag gapdalyna galtaşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)