golaýlyk

  1. Uzak dällik, ýakynlyk.

  2. Garyndaşlyk taýdan bolan ýakynlyk.

    • Olaryň garyndaşlyk taýdan bir golaýlygy bardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem golaýlyk - golaýlygy.