golaýlaşmak işlik

  1. Bir ýere, bir zada has golaýlamak, golaý gelmek, ýakyn gelmek ýakynlaşmak.

    • El guşy möjege has golaýlaşypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Otlu stansiýa golaýlaşýardy.

  2. Ýetip gelmek, ýakynlaşmak.

    • Ol şol mahal garaňkynyň golaýlaşmagyna begendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)