goja

  1. Ýaşuly, garry.

    • Komandir bilen ýerli daýhanlardan bolan bir gojany görende soň ol ynandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Gadam aga örän hoş gylyk goja. (N. Pomma, Goşgular)

    • Burny düwünli goja girpikmen çala närazylyk bilen garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Üstünde birnäçe asyrlar geçen, köne, garry.

    • Goja dagalar.