gobzy

Dialektal söz Kerwene gidilende, käse, çäýnek, gyrkylyk we ş. m. salyp, öz ýanyň bilen äkitmek üçin gaýyşdan tikilýän gap, guty.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gobzy - gobzuda, gobzular, gobzusy.