gobsy

Itelgi, ýardam. Batga batyp çöken düýä birneme gobsy berip turuzdylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gobsy - gobsuda, gobsular, gobsusy.