goşun

Döwletiň ýaragly güýçleri ýa-da onuň bir bölegi.

  • Tejende az sanly gyzyl grawdiýadan başga goşun güýji ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)