goşdurmak işlik

  1. seret gardyrmak

  2. Arasyna birikdirmek, arasyna gardyrmak.

    • Ýekeje sygrymy goşduraý! -- diýip, nabat eje çopana ýüz tutdy.

  3. Sürmek üçin araba we ş. m berkitdirme.

    • Aty araba goşdurmak.

  4. Düzdürmek, ýazdyrmak.

    • Goşy goşdurmak.