goşawuçlamak işlik

Goşawuç bilen almak.

  • Suwdan goşawuçlap ýüzün ýuwanda, özüne-de göründi oň syraty. (N. Pomma Saýlanan eserler)

  • Işikden gelene goşawuçlap paý berdiler.