goşawuç

Iki eliňi birleşdirip tutanyňdaky emele gelýän el aýasyndaky boşluk.

  • Goşawujyny iýmden dolduryp, daşaryk çykdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşawuç - goşawujy.