goşant

Bir zadyň üstüni ýetirmek üçin goşulýan paý, bölek, ýetne, zat.

  • Ol öz goşandyny goşmaga barýar, işlemäge Garagumuň çölüne. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşant - goşandy.