goşalamak işlik

Goşa, iki etmek.

  • Gyzlaryna sep, inji almak, sygyrlaryny goşalamak pikirindedi.

goşalamak işlik

Ulag mallarynyň birini münüp, beýlekisini ýanyň bilen idip gaýtmak.

  • Aşyr öz ýanynda ýene bir babyny goşlap, Artygyň üstünden geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)