goş-golaň

Içeri goşy.

  • Ýorgan-düşek, gap-çanak we ş. m. zatlar olar goş-golanlaryny hasyr-husur eşegiň üstüne atdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu goş-golaňlary bilen hoşgeldi maşyna münüp, ýakyndaky duralga bardy.

  • Görogly goş-golaň, paty-putularyny goýan ýerine-üçgümmez dagyna ýetdi. («Görogly» eposy)