goňşy goň‧şy

Biri bilen ýanaşyk ýaşaýan hojalyk, maşgala hemsaýa.

 • Gülme goňşyňa -- geler başyňa. (nakyl)

 • Eýesine gerek bolsa, goňşusyna haram. (nakyl)

 • Goňşyň goňşy bolsa, kel gyzyň hem äre gider. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem goňşy - goňşuda, goňşular, goňşusy.

goňşy okara

Goňşuçylyk arasynda biş-düşden dadyrylýan zat, nahar.

 • Goňşy okara alyşyp-berişmek.


Duş gelýän formalary
 • goňşa
 • goňşam
 • goňşuda
 • goňşudaky
 • goňşudan
 • goňşudyk
 • goňşudyklaryny
 • goňşulam
 • goňşular
 • goňşulara
 • goňşularam
 • goňşulardan
 • goňşulardy
 • goňşulary
 • goňşularydyr
 • goňşularym
 • goňşularyma
 • goňşularymyz
 • goňşularymyza
 • goňşularymyzy
 • goňşularymyzyň
 • goňşularymyň
 • goňşularyna
 • goňşularynam
 • goňşularynda
 • goňşularyndaky
 • goňşularyndan
 • goňşularyny
 • goňşularynyň
 • goňşularynyňam
 • goňşularyň
 • goňşularyňdan
 • goňşularyňy
 • goňşularyňyzy
 • goňşuly
 • goňşulyk
 • goňşulykda
 • goňşusy
 • goňşusydy
 • goňşusydyr
 • goňşusyna
 • goňşusyndaky
 • goňşusyndan
 • goňşusyny
 • goňşusynyň
 • goňşusyň
 • goňşym
 • goňşyma
 • goňşymda
 • goňşymdaky
 • goňşymdyr
 • goňşymy
 • goňşymyz
 • goňşymyzam
 • goňşymyzdan
 • goňşymyzy
 • goňşymyzyň
 • goňşymyň
 • goňşynam
 • goňşyny
 • goňşynyň
 • goňşyň
 • goňşyňa
 • goňşyňdan
 • goňşyňy
 • goňşyňyz
 • goňşyňyzyň