goýunguş

Zoologiýa Torgaýa meňzeş guş.

  • Kesellerden başga ýüpek gurçuklaryna seçe, goýunguş, geçiguş, her hili arylar, alaka ýaly gemrijiler uly zyýan belip biler.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goýunguş - goýunguşum, goýunguşuň.