goýundarçylyk go‧ýun‧dar‧çy‧lyk

Oba hojalygyň bir pudagy hökmünde goýunlary öndürip ösdürmeklik.

  • Türkmenistanda goýundarçylyk hem ösdürilýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goýundarçylyk - goýundarçylygy.


Duş gelýän formalary
  • goýundarçylygyň
  • goýundarçylykdan