goýunçy go‧ýun‧çy

Goýun sürüsiniň yzyna düşýän, süri bilen öwrenişen.

  • Öýleriň arka tarapynda hem symgylt ullakan goýunçy köpek zynjyryna böküp durýardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Gije-gündiz entäp çykýardy lüti, ýanynda ýoldaşy-goýunçy iti. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • goýunçylygy
  • goýunçylyk