goýulmak go‧ýul‧mak işlik

Sygyr, goýun guzlandan soň, birinji günki süýdünden bişirilýän önüm.

 • Oglum ajygansyň, men saňa goýaltmak bişirdim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Aýsoltan eje sygyrlary guzlasa, goýultmagynda dadyrman iýmezdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goýulmak - goýlar, goýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • goýlam
 • goýlan
 • goýlana
 • goýlanam
 • goýlanda
 • goýlandan
 • goýlandy
 • goýlandygy
 • goýlandygyna
 • goýlandygyny
 • goýlandygyňyz
 • goýlandyr
 • goýlanlaryň
 • goýlanlygy
 • goýlanmyş
 • goýlanok
 • goýlansoň
 • goýlany
 • goýlanyna
 • goýlanyndan
 • goýlanyny
 • goýlar
 • goýlar-da
 • goýlardy
 • goýlarka
 • goýlaýan
 • goýlaýjak
 • goýlaýmagy
 • goýlup
 • goýlupdy
 • goýlupdyr
 • goýlupsyňyz
 • goýluň
 • goýuldy
 • goýuljagy
 • goýuljagyny
 • goýuljak
 • goýuljakdygyny
 • goýulma
 • goýulmady
 • goýulmadyk
 • goýulmaga
 • goýulmagy
 • goýulmagydyr
 • goýulmagyna
 • goýulmagynda
 • goýulmagyndan
 • goýulmagyny
 • goýulmagynyň
 • goýulmajagyny
 • goýulmajakdyklaryny
 • goýulmak
 • goýulmakdan
 • goýulmaklyk
 • goýulmalaryny
 • goýulmalarynyň
 • goýulmalaryň
 • goýulmaly
 • goýulmalydy
 • goýulmalydygy
 • goýulmalydygyna
 • goýulmalydygyny
 • goýulmalydyr
 • goýulmalydyrlar
 • goýulman
 • goýulmandy
 • goýulmandygy
 • goýulmandygyna
 • goýulmandygyny
 • goýulmandyr
 • goýulmansoň
 • goýulmany
 • goýulmanyny
 • goýulmarsyň
 • goýulmasa
 • goýulmasalar
 • goýulmasy
 • goýulmaz
 • goýulmazdan
 • goýulmazlyga
 • goýulmazlygy
 • goýulmazlygyny
 • goýulmazlyk
 • goýulmazyndan
 • goýulmaýan
 • goýulmaýandygy
 • goýulmaýandygyndan
 • goýulmaýandygyny
 • goýulmaýar
 • goýulmaýardy
 • goýulsa
 • goýulsa-da
 • goýulsady
 • goýulsaňam
 • goýulsyn
 • goýulýan
 • goýulýandygy
 • goýulýandygyna
 • goýulýandygyny
 • goýulýanlar
 • goýulýanlygy
 • goýulýanlygydyr
 • goýulýanyna
 • goýulýanyň
 • goýulýança
 • goýulýar
 • goýulýardy
 • goýulýarlar