goýdurmak goý‧dur‧mak işlik

 1. Alnan zady öňki ýerinde ýa-da başga bir ýerde galdyrtmak, taşlatmak.

 2. Zatlary tertibe getirtmek, ýerleşdirtmek.

  • Annaguly bu zatlary tamynda ýerbe-ýer goýdurdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men stoly şu ýerde goýdurdym.

 3. Bes etdirmek, taşlatdyrmak.

  • Şahyr öz goşgysynda nas atmagy goýdurmak islepdir. («Edebiýat»)

 4. Oturtdyrmak saldyrmak.

  • Aýna goýdurmak.

  • Diş goýdurmak.


Duş gelýän formalary
 • goýduraýyn
 • goýdurdy
 • goýdurdym
 • goýdurjak
 • goýdurmaga
 • goýdurmagy
 • goýdurmak
 • goýdurmaly
 • goýdurmany
 • goýduryp
 • goýdurypdy
 • goýdurypdyr
 • goýdurýan
 • goýdurýar
 • goýdurýardy