goýbolsun goý‧bol‧sun

goýbolsun etmek

Etjek bolýan işiňi etmezlik kararyna gelmek.

  • Ýakubyň gürrüňi bu işi goýbolsun etmäge ony mejbur etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)