goýberilmek goý‧be‧ril‧mek işlik

 1. Paýlanmak, ýaýradylmak, berilmek.

  • Gurluşyga gerekli enjamlar arzan bahasy bilen goýberilýär.

 2. Daňysy çözülmek, boşadylmak.

  • Daňylgy mallar hem goýberildi.

 3. Girmäge rugsat edilmek.

  • Jaň bolandan soň, kluba goýberilýär.

 4. Öňi açylmak, tutulmak (suw we ş. m. hakynda).

  • Ekine suw goýberildi.

 5. Çykarylmak, neşir edilmek, çap edilmek.


Duş gelýän formalary
 • goýberildi
 • goýberiljege
 • goýberiljeginiň
 • goýberiljek
 • goýberiljekdigini
 • goýberilme
 • goýberilmedi
 • goýberilmedik
 • goýberilmedikler
 • goýberilmediklerden
 • goýberilmedikleriň
 • goýberilmediler
 • goýberilmegi
 • goýberilmegidir
 • goýberilmegine
 • goýberilmegini
 • goýberilmeginiň
 • goýberilmejegine
 • goýberilmejegini
 • goýberilmejekdi
 • goýberilmek
 • goýberilmekligi
 • goýberilmeleriň
 • goýberilmeli
 • goýberilmelidir
 • goýberilmese
 • goýberilmesi
 • goýberilmesinde
 • goýberilmesine
 • goýberilmesini
 • goýberilmesiniň
 • goýberilmez
 • goýberilmezden
 • goýberilmezdi
 • goýberilmezinden
 • goýberilmezligi
 • goýberilmezligini
 • goýberilmezliginiň
 • goýberilmezlik
 • goýberilmeýän
 • goýberilmeýändigi
 • goýberilmeýändigini
 • goýberilmeýänine
 • goýberilmeýäniňi
 • goýberilmeýänleriň
 • goýberilmeýär
 • goýberilmeýärdi
 • goýberilmäge
 • goýberilmän
 • goýberilmändigini
 • goýberilmändir
 • goýberilse
 • goýberilse-de
 • goýberilýän
 • goýberilýändigi
 • goýberilýändigine
 • goýberilýändigini
 • goýberilýänlere
 • goýberilýänleri
 • goýberilýänligi
 • goýberilýär
 • goýberilýärdi
 • goýberilýärler
 • goýberlen
 • goýberlende
 • goýberlenden
 • goýberlendigi
 • goýberlendigini
 • goýberlendiklerini
 • goýberlendir
 • goýberlene
 • goýberlenine
 • goýberlenler
 • goýberlenleriň
 • goýberlensoň
 • goýberler
 • goýberlerkä
 • goýberlip
 • goýberlipdi
 • goýberlipdir