goýberibermek goý‧be‧ri‧ber‧mek işlik

Yzly-yzyna goýbermek, tutup duran zadyň birden sypdyrmak, bilgeşleýin goýbermek, atanlykda goýbermek.


Duş gelýän formalary
  • goýberiberdim
  • goýberiberende
  • goýberiberenden
  • goýberibereris
  • goýberibermeli
  • goýberibermese
  • goýberibermäge-de
  • goýberibersem
  • goýberiberýär
  • goýberiberýärler