goýazy go‧ýa‧zy

Salykatly, akylly, goýry.

  • Ol bir hili goýazy ýaly, akylyna aýlanan adam ýaly görünýär. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Özi goýazy görünse-de ýaşy otuz, otuz ikiden kän däl bolsa gerek. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň goýazy sypatyndaky öwmezlik bilen agyp dönýän gözlerinden belki, meni synap görmek isleýändir diýen many aňlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • goýazylyk