goçak 1

Goçuň şahyna meňzetmek bilen, hala, aýal geýimlerine salynýan nagyş.

 • Köne nagyşlarmyz: goçak, göllerimiz, içýan agyz, iner diş, erik güllermiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.

goçak 2

 1. Dialektal söz seret uly

 2. Geldi daýaw.

  • Gözleri bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Öňlerinden bir goçak beýik dag çykypdyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.

goçak 2

Edermen, batyr, gaýratly.

 • Goçaklarym, olja alanyňyzda, hajy agaňyzam ýadyňyzda çykarmaň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Goç guzudan dörän duzy goç bolar, bir goçakdan goçak dörär, soltanym. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.


Duş gelýän formalary
 • goçagy
 • goçagym
 • goçagyn
 • goçagyň
 • goçakdan
 • goçakdy
 • goçakdyr
 • goçaklar
 • goçaklary
 • goçaklarym
 • goçaklarynyň
 • goçakly