goçak1

Goçuň şahyna meňzetmek bilen, hala, aýal geýimlerine salynýan nagyş.

  • Köne nagyşlarmyz: goçak, göllerimiz, içýan agyz, iner diş, erik güllermiz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.

goçak2

  1. Dialektal söz seret uly

  2. Geldi daýaw.

    • Gözleri bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Öňlerinden bir goçak beýik dag çykypdyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.

goçak2

Edermen, batyr, gaýratly.

  • Goçaklarym, olja alanyňyzda, hajy agaňyzam ýadyňyzda çykarmaň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Goç guzudan dörän duzy goç bolar, bir goçakdan goçak dörär, soltanym. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goçak - goçagy.