goç

Erkeklik mäzi biçilmedik uly goýun.

  • Goça buýnuz ýük däldir. (nakyl)

  • Bedew atlar semiz bolar, goç ýigitler tämiz bolar. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  • Goç ýigit söweşde belli. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goç - goçum, goçuň.