goç

Erkeklik mäzi biçilmedik uly goýun.

 • Goça buýnuz ýük däldir. (nakyl)

 • Bedew atlar semiz bolar, goç ýigitler tämiz bolar. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 • Goç ýigit söweşde belli. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goç - goçum, goçuň.


Duş gelýän formalary
 • goça
 • goçam
 • goçda
 • goçdan
 • goçdy
 • goçlar
 • goçlary
 • goçlarym
 • goçlaryna
 • goçlaryny
 • goçlarynyň
 • goçlaryň
 • goçum
 • goçuna
 • goçunyň
 • goçuň
 • goçy