girişmek işlik

[gi:rişmek]

  1. Iki-ýekeden girip başlamak ýuwaş-ýuwaşdan girmek.

    • Okuwçylar mekdebe girişip başladylar.

  2. Bir işe başlamak, bir işi edip başlamak.

    • Türkmen dramatuglary aýratyn hem soňky ýyllara häzirki zaman temasynda pýesa ýazmaklyga has içgin girişdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Kutuzow harby işleri çuňňur öwrenmäge girişýär. («Mydam taýýar» gazeti)