girdeji at

[gi:rdeji]

Çekilen zähmet üçin her hili çeşmelerden girýän düşewünt, peýda.

  • Pagtadan şeýle hasyl alsak, başga girdeji hasap hem däl. Hasyly ýygnap, girdejini sandyga salanymyzda sän, ullakan toý ederis. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Sen nebsiňi saglatmaňda-da girdejiň çykdajyňdan sallamlyrak bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)