gijikmek işlik

[gi:jikmek]

Agşam ýakynlaşmak, gün ýaşmaga az galmak, gün agyp başlamak.

 • Tomus günleri gün gijigip, ýandyryjy güýjüni kemeldenden soň adamlar jaýyň daş işigine üýşýärler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Wagt hem gijikdi. (N. Jumawýew, Syrly gala)

 • Ylaýta da gün gijigip başlany üçin, guýynyň başynyň üýşmegi kän däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gijikmek - gijigýär, gijiger, gijigipdir.


Duş gelýän formalary
 • gijigen
 • gijigende
 • gijigendigi
 • gijigendigini
 • gijigeni
 • gijiger
 • gijigip
 • gijigipdi
 • gijigýän
 • gijigýändigi
 • gijigýänçä
 • gijigýär
 • gijigýärdi
 • gijikdi
 • gijikdik
 • gijikdikçe
 • gijikjekdigini
 • gijikme
 • gijikmegi
 • gijikmegine
 • gijikmegini
 • gijikmeginiň
 • gijikmegiň
 • gijikmek
 • gijikmeler
 • gijikmeseler
 • gijikmesi
 • gijikmesinden
 • gijikmesine
 • gijikmesini
 • gijikmän
 • gijikmäniň
 • gijikse
 • gijikse-de