gijemek işlik

[gi:jemek]

Bedeniňde giji peýda bolmak.

  • Gözüň gijemek.

eliň gijemek

  1. Eliň aýasy gijände «düşewünt düşer, pul düşer» diýip yrym etmek.

  2. Dawa-jenjel gözlemek, şer agtarmak, yrsaramak.