giňişlik

[gi:ňişlik]

  1. Göwrümi ýaýraňlyk, açlyk gaty, boşluk, giňlik.

    • Samolýot deňiz giňişliginiň üstünden uçup barýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Bu balyk giňişligi gowy görýär. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  2. Arkaýynçylyk, asudalyk.

    • Soltansöýün giňişlik bir wagt bolsa, belki, ony harmana taşlardy. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giňişlik - giňişligi.