giçlik

[gi:çlik]

Gijara, agşam.

  • Şu gün giçlik Öwezi dardan asdyrjak -- diýip, atam şähere jar çekdiripdir. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giçlik - giçligi.


Duş gelýän formalary
  • giçligem