giçlemek işlik

[gi:çlemek]

Giç agşam bir ýere gitmek, giç barmak.

  • Jeýhun dynman, sesin kesmän akýardy, giçläp gaýtsalar-da gyzlar ýatmaga. (R. Seýidow, Bagtlylar)