gezmelemek işlik

 1. Aýlaň-çaýlaň etmek, gezelenç edip aýlanmak.

  • Bagda gezmelemek.

 2. Eýläk-beýläk iki ýana ýöremek, gezim etmek.

  • Ol iki elini bykyna uryp, yranyp ulumsyzlyk bilen gezmeleýär.

  • Myrat aga, öýde dergazap bolup, ellerini owkalap gezmeleýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Otagyň içinde aňryk-bärik gezmeledi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gezmeledi
 • gezmelediler
 • gezmeledim
 • gezmelemegi
 • gezmelemegini
 • gezmelemek
 • gezmelemekleri
 • gezmelemeli
 • gezmelemelidi
 • gezmelemesini
 • gezmelemäge
 • gezmeleýän
 • gezmeleýänini
 • gezmeleýär
 • gezmeleýärdi
 • gezmeleýärin
 • gezmeläli
 • gezmelän
 • gezmelände
 • gezmeländen
 • gezmeläp
 • gezmelärdi
 • gezmelärin
 • gezmeläýin
 • gezmeläň