gezmeleşmek işlik

  1. Köp bolup gezmelemek, gezişip ýörmek, aýlaň-çaýlaň edişip ýörmek.

    • Gezmeleşip ýören soldat toparlarynyň üstüne gün özüniň symgylt şöhlesini salýardy.

  2. Eýlä-beýläk ýöreşmek, gezim edişip ýörmek.

    • Köçelerde maşynlar goýmalaşyp, adamlar gezmeleşip ýöränoklar.

    • Arakesme wagtynda zalda gezmeleşmek.