gezmek işlik

 1. Keýpine gezmelemek, aýlaň- çaýlaň etmek.

  • Men hem obamyza gezmäge bardym. (N. Pomma, Goşgular)

  • Gezen derýa, oturan gümra. (nakyl)

 2. Durmuş geçirmek, ýaşamak.

  • Milli komitet dagadlandan soň gaçgaklap gezýän Oraz serdar bir ýerden peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Adam nazary düşmedik ýerde gezsin. («Görogly Eposy»)

 3. Biri bilen tirkeşmek, wagt geçirmek.

  • Ata Myrat bilen gezýär.

boş gezmek

Işsiz ýörmek.