gezerine

Gezer görnüşindäki ýöriş bilen.

  • Atyny gezerine sürüp barýan Kuýbişewiň keşbimnde häzir aýratyn bir agramlylyk dut-ýulýardy, artyk alaşany gezerine sürüp gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)