gezer

Atyň ýörşüniň ýorga ýakyn bir görnüşi.

 • Uzak yzda galdy oba, ýol gezerne geçdi atlar. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • gezerdi
 • gezerdik
 • gezerdiler
 • gezerdim
 • gezerdiň
 • gezeri
 • gezerin
 • gezerine
 • gezerler
 • gezerli
 • gezerlik
 • gezermi
 • gezermiş
 • gezersiň