getirtmek işlik

Alyp geldirmek, äkeldirmek.

  • Bolmajagyna gözi ýetip, kart getirtdi-de, sytolun üstüne elli sany çerwonet goýup, kart paýlamaga başlady. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Odun getirtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem getirtmek - getirdýär, getirder, getirdipdir.