getirilmek işlik

Alnyp gelinmek, bir ýerden ikinji bir ýere eltilmek, getirip goýulmak.

  • Özüne getirilip berlen telegranma şatlykly göz geziren Çernişow ony Nikolaý Matweýiçe uzatdy.

getirilmek işlik

Özüň üçin alyp gelmek özün için getirmek, äkelmek.

  • Bakjadan gawun-garpyz getirilmek.