germew at

Ýoly, gädigi we ş. m. beklemek üçin ýa-da bir zadyň daşyna aýlaw etmek üçin germelýän, keseligine goýulýan zat.

  • Daýza böküp germewden geçdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)