germew at

Ýoly, gädigi we ş. m. beklemek üçin ýa-da bir zadyň daşyna aýlaw etmek üçin germelýän, keseligine goýulýan zat.

 • Daýza böküp germewden geçdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • germewde
 • germewden
 • germewdir
 • germewe
 • germewi
 • germewinden
 • germewindäki
 • germewine
 • germewini
 • germewiniň
 • germewiň
 • germewler
 • germewlerde
 • germewlerden
 • germewleri
 • germewlerini
 • germewleriniň
 • germewleriň
 • germewli
 • germewsiz