germeçlemek işlik

Gaty-gaty ädimlemek, ýöremek.

  • Ýaňky çaşy adam ellerini jübüsine sokup, bir tarapa germeçläp gadam urdy. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • germeçläp