gerinjiremek işlik

Ýuwaş gerinmek, çala gerinmek, gernip durmak.

  • Pawel Andreýewiç kresloda oturan ýerinde gerinjiredi. (M. Gorkiý, Eserler)