gerişmek işlik

Germäge kömek etmek, bile germek, gerip bermek.

  • Ol maňa diwara haly gerişdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gerişmek - gerşer, gerşipdir.


Duş gelýän formalary
  • gerişdir
  • gerşem
  • gerşip
  • gerşiň