geplemsek

Köp gürleýän geplemäni halaýan, köp söz sözleýän.

  • Ol indi öňki ýaly geplemsek, alçak däl, tersine, az gepli, agras adamdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem geplemsek - geplemsegi.